< Tin tức | doctor4u.vn

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Lập trình viên React Native

07/12/2021
Xây dựng mobile app cross-platform trên React Native framework; Làm việc với các dự án về: Y tế, Giáo dục, Tài chính và các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng...

Tuyển dụng Senior Java

07/12/2021

- Xây dựng ứng dụng phần mềm trên nền công nghệ Java và Phần mềm mã nguồn mở.

- Lựa chọn và nghiên cứu công ...


icons8-exercise-96 chat-active-icon