Các chuyên khoa y tế

Chuyên khoa Da liễu


Các bệnh thường gặp:

Bác sỹ chuyên khoa thực hiện khám:

BSCK II Đàm Thị Hòa

Da Liễu - Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội


BSCKII Đàm Thị Hoa có 40 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý da liễu và nội chung. Bác sỹ Hoa là bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Xem thêm

Giá khám: đ

Bảo lãnh viện phí

Khách hàng có thẻ Bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo hiểm Nhân thọ/ Phi nhân thọ khi khám chữa bệnh tại Doctor4U sẽ được giảm trừ trực tiếp các chi phí y tế theo quyền lợi được bảo hiểm quy định thông qua dịch vụ Bảo lãnh viện phí.

Bảo hiểm PJICO
Bảo hiểm MB Ageas Life
Bảo hiểm Quân Đội
Bảo hiểm insmart
Bảo hiểm BIC
Bảo hiểm ATACC
Bảo hiểm Nam Á
Bảo hiểm VBI
Bảo hiểm LEAPSTACK
icons8-exercise-96 chat-active-icon