Khám sàng lọc ung thư
và bệnh mãn tính

GÓI SÀNG LỌC BỆNH TAN MÁU BẨM SINH

STT Tên dịch vụ Giải thích Đối tượng
Nam Nữ
IKhám lâm sàng
1 Khám chuyên khoa huyết học Bác sĩ chuyên khoa huyết học khám và đánh giá bệnh nhân toàn diện x x
IIXét nghiệm
2 Huyết đồ (bao gồm tổng phân tích tế bào máu) Phát hiện bất thường số lượng và hình thái tế bào máu x x
3 Định lượng sắt huyết thanh Đánh giá lượng sắt trong huyết thanh x x
4 Định lượng Ferritin Đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể x x
5 Điện di huyết sắc tố Xác định các loại huyết sắc tố bất thường x x
Tổng giá gói dịch vụ:00
Đăng ký gói khám
icons8-exercise-96 chat-active-icon