HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP DOCTOR4U

STT Nội dung
1 Hướng dẫn sử dụng app Doctor4U cho bệnh nhân (PDF) Tải về PDF
2 Hướng dẫn khách hàng khám từ xa qua app Doctor4U Tải về PDF
3/th> Video hướng dẫn sử dụng app Doctor4U cho bệnh nhân Tải về PDF
4 Video hướng dẫn sử dụng app Doctor4U cho bác sĩ Xem VIDEO
icons8-exercise-96 chat-active-icon