Chăm sóc bệnh mãn tính

GÓI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (dùng thuốc tiêm) TRONG 12 THÁNG

STT GÓI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (dùng thuốc tiêm) TRONG 12 THÁNG
1 Khám đánh giá tổng thể lần 1 (ngày 0) Khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng để đánh giá toàn diện bệnh nhân tại Phòng khám Doctor4U.
2 Khám theo dõi lần 2 (ngày 7) Khám, kiểm tra đáp ứng của bệnh nhân với đơn thuốc và chế độ điều trị được chỉ định. Có thể chỉ định thêm xét nghiệm và điều chỉnh đơn thuốc nếu cần thiết. Có thể khám tại Phòng khám hoặc khám từ xa qua App tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.
3 Khám theo dõi lần 3 (ngày 14) Khám, kiểm tra đáp ứng của bệnh nhân với đơn thuốc và chế độ điều trị được chỉ định. Có thể chỉ định thêm xét nghiệm và điều chỉnh đơn thuốc nếu cần thiết. Có thể khám tại Phòng khám hoặc khám từ xa qua App tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.
4 Khám theo dõi lần 4 (ngày 21) Khám, kiểm tra đáp ứng của bệnh nhân với đơn thuốc và chế độ điều trị được chỉ định. Có thể chỉ định thêm xét nghiệm và điều chỉnh đơn thuốc nếu cần thiết. Có thể khám tại Phòng khám hoặc khám từ xa qua App tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.
5 Khám theo dõi lần 5 (ngày 28) Khám, kiểm tra đáp ứng của bệnh nhân với đơn thuốc và chế độ điều trị được chỉ định. Có thể chỉ định thêm xét nghiệm và điều chỉnh đơn thuốc nếu cần thiết. Có thể khám tại Phòng khám hoặc khám từ xa qua App tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.
6 Khám theo dõi lần 6 đến lần 15 (10 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng) Khám, tư vấn từ xa qua ứng dụng Doctor4U. Bệnh nhân chỉ cần đến Phòng khám khi có yêu cầu từ bác sỹ điều trị.
Tổng giá gói dịch vụ: 6.070.000
Đăng ký gói khám
icons8-exercise-96 chat-active-icon