Điều khoản dịch vụ

Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện dành cho khách hàng được nêu dưới đây (“Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng” hoặc “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng Trang điện tử. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang điện tử, quý khách xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng.

CÔNG TY, TRANG ĐIỆN TỬ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA

“Công ty” có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÁC SỸ BÊN BẠN có địa chỉ giao dịch tại Tầng 2, tòa nhà Imperial Suies, 71 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trang điện tử thuộc quyền sở hữu, vận hành, quản lý và duy trì của Công ty, được thiết lập hợp pháp nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm thuốc, dụng cụ, đồ dùng y tế và các sản phẩm khác được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh hàng hóa của Công ty được thực hiện tại Trang điện tử đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ

Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang điện tử của Khách hàng. Việc truy cập và sử dụng Trang điện tử của Khách hàng được xem là Khách hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng. Nếu Khách hàng không đồng ý với các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng vui lòng không truy cập, sử dụng Trang điện tử.

Công ty có thể sửa đổi Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Công ty đăng tải Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng đã được cập nhập lên Trang điện tử. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Trang điện tử sau khi Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản và Điều kiện sau khi được sửa đổi. Nếu không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách hàng có thể ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Trang điện tử. Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên khi truy cập Trang điện tử để được cập nhật các quy định mới nhất của Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng.

SẢN PHẨM

Khách hàng có thể sử dụng Trang điện tử để mua các sản phẩm thuốc được bán trên Trang điện tử (“Sản phẩm”). Các Sản phẩm được bán trên Trang điện tử đều có nguồn gốc rõ ràng, đạt chất lượng quy định, có hạn sử dụng phù hợp, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lưu hành và đáp ứng đầy đủ các quy định khác của pháp luật. Thông tin về Sản phẩm sẽ được đăng tải đầy đủ trên Trang điện tử. Khách hàng vui lòng đọc kỹ thông tin về Sản phẩm trước khi đặt hàng và kiểm tra kỹ Sản phẩm trước khi thanh toán.

Các Sản phẩm được bán trên Trang điện tử có thể bao gồm các sản phẩm thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn. Đối với các Sản phẩm là thuốc không kê đơn, Khách hàng có thể đặt mua các Sản phẩm đó trên Trang điện tử theo nhu cầu sử dụng và tự chịu trách nhiệm đối với việc mua và sử dụng thuốc của Khách hàng. Khi đặt mua các Sản phẩm là thuốc kê đơn, Khách hàng phải cung cấp đơn thuốc được cấp bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật (“Đơn thuốc”) và tuân thủ các quy định về đặt mua thuốc kê đơn tại Điều khoản và Điều kiện này. Để tránh hiểu lầm, Khách hàng đồng ý rằng không có quy định nào nêu tại Điều khoản và Điều kiện này cho phép hiểu rằng Công ty hay bất kỳ nhân viên nào của Công ty hay bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Công ty hoặc Trang điện tử có trách nhiệm kiểm tra, xác minh Đơn thuốc do Khách hàng cung cấp. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin và Đơn thuốc mà Khách hàng cung cấp qua Trang điện tử và đối với việc mua và sử dụng thuốc của Khách hàng.

KHÁCH HÀNG 

Khách hàng có thể đăng ký một tài khoản người dùng cá nhân để thực hiện các hoạt động, giao dịch trên Trang điện tử (“Tài khoản”). Khách hàng đăng ký Tài khoản phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động và giao dịch trên Trang điện tử. Khi đăng ký Tài khoản, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, email của Khách hàng. Trong trường hợp có thay đổi thông tin Tài khoản, Khách hàng có trách nhiệm tự cập nhật các thay đổi đó theo chỉ dẫn cụ thể được cung cấp trên Trang điện tử. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do việc không cập nhật thông tin của Khách hàng.

Khách hàng cam kết đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi phát sinh từ Tài khoản và đồng ý duy trì bảo mật tên Tài khoản và mật khẩu của mình, không chia sẻ, cung cấp hoặc sử dụng chung Tài khoản và mật khẩu với người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện Tài khoản của mình bị truy cập trái phép, Khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi để xử lý kịp thời. Để làm rõ, chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình để bảo vệ thông tin của Khách hàng, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do Khách hàng không tuân thủ các quy định và trách nhiệm bảo mật thông tin hoặc phát sinh từ hành vi xâm phạm trái phép của một bên thứ ba đối với Tài khoản và thông tin của Khách hàng.

Khách hàng cam kết tuân thủ các Điều kiện và Điều khoản dành cho Khách hàng và các quy định của pháp luật hiện hành khi sử dụng và thực hiện giao dịch trên Trang điện tử. Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến Trang điện tử hoặc Công ty hoặc bất kỳ Khách hàng nào khác hoặc thông tin của các Khách hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

  1. Sử dụng bất kỳ phần nào của Trang điện tử dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Công ty hoặc Trang điện tử bằng văn bản;
  2. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang điện tử; phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Trang điện tử hoặc Công ty; hoặc cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Trang điện tử dưới bất kỳ hình thức nào;
  3. Đăng tải bất kỳ nội dung, thông tin nào mang tính chất giả mạo, phỉ báng, bôi nhọ, thù địch, bạo lực, thô tục, khiêu dâm, bất hợp pháp, hoặc gây công kích khác theo quy định của pháp luật và Trang điện tử. Chúng tôi có toàn quyền kiểm tra, giám sát hoặc xóa bỏ các nội dung, thông tin vi phạm tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất cứ lý do nào, mà không cần thông báo cho Khách hàng.

Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ quy định nào khác của Trang điện tử hoặc Công ty và / hoặc có những hành vi khác ảnh hưởng đến hoạt động của Trang điện tử hoặc Công ty, chúng tôi có quyền thu hồi ngay lập tức và / hoặc từ chối quyền truy cập của Khách hàng vào Trang điện tử của chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào và / hoặc thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không cần thông báo trước.

SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Khách hàng qua Trang điện tử vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của Khách hàng. Tuy nhiên, bằng việc cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi, Khách hàng được xem là đã đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ, khai thác và sử dụng các thông tin đó cho các mục đích phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích liên hệ với Khách hàng, xử lý đơn đặt hàng, giao hàng, lữu trữ và quản lý hồ sơ Khách hàng, và các mục đích khác được pháp luật cho phép liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa trên Trang điện tử của chúng tôi. Để làm rõ, Công ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các thông tin đó của Khách hàng, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng nêu trên sẽ được thực hiện trong khuôn khổ của Chính sách bảo mật (Vui lòng xem tại đây).

Các phản hồi của Khách hàng đối với Trang điện tử hoặc Công ty sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty và Công ty có quyền sử dụng, đăng tải, công bố và chia sẻ các phản hồi đó lên Trang điện tử hoặc bất kỳ tài liệu, phương tiện truyền thông nào mà không cần phải thông báo, xin phép hoặc trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Khách hàng hay bất kỳ bên nào khác cho việc sử dụng và chia sẻ đó.

QUY ĐỊNH VỀ MUA BÁN SẢN PHẨM

Hướng dẫn đặt mua Sản phẩm

Khách hàng có thể đặt mua Sản phẩm theo một trong các hình thức sau:

Cách 1: Đặt hàng trực tuyến trên Trang điện tử.

Cách 2: Đặt hàng trực tiếp bằng cách gọi điện thoại tới hotline 024 32 212 212 để gặp nhân viên chăm sóc khách hàng

Khách hàng vui lòng đọc kỹ thông tin Sản phẩm được đăng tải trên Trang điện tử và trong trường hợp cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đặt hàng.

Phương thức thanh toán

Trong trường hợp thanh toán theo phương thức COD, số tiền mà Khách hàng cần thanh toán cho nhân viên bán hàng hoặc nhân viên giao hàng (tùy từng trường hợp như quy định tại mục Giao nhận Sản phẩm dưới đây) sẽ bằng đúng số tiền được ghi trong email xác nhận đặt hàng đã được gửi cho Khách hàng. Trong trường hợp có sự khác biệt do lỗi kỹ thuật, nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng và yêu cầu Khách hàng xác nhận trước khi giao hàng.

Giá & sản phẩm

Giá Sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm và tùy theo chính sách Công ty và chương trình khuyến mãi đang được áp dụng tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin về giá cả và chương trình khuyến mãi Sản phẩm trên Trang điện tử, Khách hàng vui lòng theo dõi thường xuyên để được cập nhật các thông tin mới nhất.

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Công ty chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có. Trong trường hợp có sai sót xảy ra hoặc giá Sản phẩm chưa được cập nhật kịp thời, chúng tôi sẽ liên hệ để hướng dẫn Khách hàng hoặc thông báo hủy đơn hàng cho Khách hàng tùy từng trường hợp.

Công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Công ty bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho khách hàng mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho quý vị.

Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.

Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Công ty bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích minh họa để giúp khách hàng nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.

Quý khách hàng có trách nhiệm bảo đảm rằng các sản phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của quý vị và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Chúng tôi không bảo đảm rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách xác nhận rằng các sản phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và không được chế tạo riêng để phù hợp với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà quý khách có thể có.

Theo dõi tình trạng Đơn hàng, hủy Đơn hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của Khách hàng vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ lúc nào.

Trong trường hợp Đơn hàng được chấp nhận hủy hoặc bị hủy theo toàn quyền quyết định của Công ty và Khách hàng đã thực hiện thanh toán trực tuyến, số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho Khách hàng theo Chính sách hoàn tiền quy định dưới đây.

Giao nhận Sản phẩm

Sau khi đơn hàng được xác nhận theo cách thức quy định tại Điều khoản và Điều kiện này, Sản phẩm sẽ được đóng gói và giao cho bên vận chuyển để giao cho Khách hàng trong thời hạn quy định tại Chính sách vận chuyển như được quy định bên dưới.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức nhận hàng sau đây:

Nhận hàng tại nhà thuốc của Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Imperial Suies, 71 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (“Nhà thuốc”); hoặc nhận hàng tại nhà theo địa chỉ do Khách hàng cung cấp khi đặt hàng.

Trong trường hợp Sản phẩm là thuốc kê đơn, Khách hàng cần cung cấp Đơn thuốc hoặc bản sao Đơn thuốc cho nhân viên bán hàng (trong trường hợp nhận hàng tại Nhà thuốc) hoặc cho nhân viên giao hàng (trong trường hợp nhận hàng tại nhà). Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ Sản phẩm và giá tiền khi nhận hàng. Quý khách vui lòng không nhận hàng nếu bao bì Sản phẩm đã bị mở ra, không còn nguyên vẹn hoặc không có hóa đơn bán hàng.

Chính sách vận chuyển

Nhà thuốc Doctor4U thực hiện dịch vụ giao nhận tận nhà cho khách hàng trong phạm vi giao hàng ≤ 10km tính từ các trung tâm của hệ thống cửa hàng Doctor4U. Đối với các địa điểm xa hơn, Doctor4U sẽ giao hàng qua các dịch vụ vận chuyển giao hàng có uy tín. Mức phí vận chuyển có thể thay đổi tùy vào giá trị đơn hàng và phạm vi giao hàng cụ thể.

Doctor4U sẽ giao hàng trong ngày nếu phạm vi giao hàng ≤ 10km tính từ các trung tâm của hệ thống cửa hàng Doctor4U. Đối với các địa điểm xa hơn tùy thuộc vào quy định giao hàng của đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng.

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Trường hợp giao hàng không thành công

Sau 2 lần giao hàng không thành công, Sản phẩm sẽ được đưa về kho của chúng tôi. Quý khách vui lòng đến Nhà thuốc để nhận hàng hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Chính sách đổi trả Sản phẩm và Hoàn tiền

Điều kiện đổi trả Sản phẩm

Đối với Sản phẩm giao nhận tại nhà, trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận hàng, chúng tôi hỗ trợ đổi trả Sản phẩm trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm bị hư hỏng hoặc bể vỡ trong quá trình vận chuyển bởi nhân viên giao hàng.
  • Sản phẩm bị lỗi do lỗi từ nhà sản xuất.
  • Sản phẩm giao đến không đúng chủng loại, số lượng theo Đơn hàng.
  • Sản phẩm không đúng mô tả trên Trang điện tử.

Sản phẩm hoàn trả phải còn nguyên tem, nhãn dán, nguyên đai kiện ban đầu và không có dấu hiệu đã qua sử dụng. Để thực hiện đổi trả, Khách hàng phải giữ hóa đơn bán hàng do chúng tôi cung cấp. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để được hỗ trợ đổi trả hàng theo thông tin liên hệ nêu tại mục Góp ý và Khiếu nại dưới đây.

Đối với Sản phẩm giao nhận tại Nhà thuốc, Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ Sản phẩm trước khi nhận hàng và đổi trả ngay tại thời điểm nhận hàng nếu Sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc không đúng theo Đơn hàng hoặc mô tả trên Trang điện tử. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp yêu cầu đổi trả khác.

Vui lòng xác nhận hoặc cho biết nếu áp dụng điều kiện đổi trả khác.

Chi phí đổi trả

Mọi chi phí đổi trả Sản phẩm sẽ do Khách hàng thanh toán và sẽ được hoàn lại cho Khách hàng sau khi Sản phẩm được kiểm tra đáp ứng điều kiện đổi trả và được chấp nhận hoàn trả bởi Công ty. Trong trường hợp Sản phẩm được chấp nhận đổi, chi phí vận chuyển Sản phẩm thay thế sẽ do Công ty thanh toán.

Chính sách hoàn tiền

Trong trường hợp Sản phẩm đáp ứng điều kiện và được chấp nhận hoàn trả theo Chính sách đổi trả Sản phẩm hoặc trong trường hợp Đơn hàng được chấp nhận hủy hoặc bị hủy theo quyết định của Công ty, nếu Khách hàng đã thực hiện thanh toán cho Đơn hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại giá trị mà Khách hàng đã thanh toán theo phương thức hoàn trả sẽ được thông báo cho Khách hàng tùy từng trường hợp, phụ thuộc vào cách thức Khách hàng đã thực hiện thanh toán, quy định của Công ty và ngân hàng thanh toán.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

Các Điều khoản và Điều kiện này được lập ra phù hợp và tuân thủ với quy định của pháp luật. Khách hàng khi truy cập và sử dụng Trang điện tử được xem là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, từ việc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện này.

Khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Trang điện tử của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt hàng, mua hàng trên Trang điện tử và sử dụng Sản phẩm, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, các quy định và quy tắc đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thuốc, hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý bồi thường và bảo đảm vô can cho chúng tôi đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc không tuân thủ của Khách hàng hoặc những người có liên quan với Khách hàng đối với Điều khoản và Điều kiện này và các quy định, quy tắc nêu trên.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Trang điện tử của Khách hàng sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố trụng trọng tài của VIAC, số lượng trọng tài viên là một, được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

GÓP Ý VÀ KHIẾU NẠI

Chúng tôi khuyến khích mọi ý kiến đóng góp của Khách hàng để cải thiện Trang điện tử và dịch vụ của chúng tôi. Mọi góp ý, khiếu nại (nếu có) vui lòng gửi cho chúng tôi theo một trong các hình thức sau:

  • Qua tổng đài: 024 32 212 212
  • Qua hộp thư điện tử (email): care@doctor4u.vn
  • Trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa nhà Imperial Suies, 71 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội